Provision of specialized support and services to GBV survivors

Fundația Sensiblu, partener al UNHCR, Agenția ONU pentru refugiați în România în problema violenței bazate pe gen, continuă, și în acest an, să sprijine refugiații din Ucraina aflați în situații de risc de violență sexuală și de gen prin furnizarea de servicii de suport psihosocial și asistență juridică. Astfel, în perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2024, Fundația Sensiblu implementează proiectul „Provision of specialized support and services to GBV survivors”. Proiectul se desfășoară în contextul conflictului armat internațional din Ucraina și vizează 1600 de persoane refugiate – femei, fete, băieți și bărbați – din așezări urbane, centre de tranzit și locuri de cazare private din București, Suceava, Constanța și Vâlcea.

De la începutul războiului din Ucraina, aproximativ 6.000.000 persoane din Ucraina au trecut granița în România, iar peste 162.000 sunt înregistrate pentru protecție temporară în țara noastră.

75% dintre refugiații din Ucraina sunt femei și copii, care se confruntă cu riscuri semnificativ mai mari de siguranță și protecție, separarea membrilor familiilor, comunității, precum și incertitudine și lipsă de informații într-o societate diferită. Toate acestea, și nu numai, le fac vulnerabile în fața violenței bazate pe gen.

Violența bazată pe gen (VBG) se referă la orice act comis împotriva voinței unei persoane, bazat pe normele de gen și relații inegale de putere. VBG reprezintă o încălcare a drepturilor omului (dreptul la sănătate fizică și mentală, dreptul la exprimare liberă, dreptul de a nu fi supus torturii și pedepselor inumane etc.), care generează consecințe fizice, psihologice, sociale, economice și spirituale, și cauzează vătămări grave victimelor, familiilor și comunităților acestora. Există un risc crescut de violență împotriva femeilor atât în timpul conflictului în țara de origine, cât și în timpul călătoriei către țările de tranzit sau destinație, iar ulterior, în perioada repatrierii sau reintegrării.

Pentru a răspunde nevoilor și cerințelor comunităților de refugiați din întreaga țară, Fundația Sensiblu va implementa  activități în București, Constanța, Vâlcea și Suceava. Această decizie reflectă angajamentul Fundației Sensiblu de a continua să ofere sprijin comunităților de refugiați și să contribuie la protecția și integrarea acestora.

În aceste condiții, proiectul își propune să contribuie la prevenirea și combaterea violenței bazată pe gen în rândul refugiaților din Ucraina, și să optimizeze protecția victimelor prin:

  • Servicii de asistență psihosocială și juridică bazate pe o abordare centrată pe supraviețuitoare, care contribuie la crearea rețelelor de suport și solidaritate în rândul femeilor și fetelor;
  • Advocacy instituțional și facilitarea implicării actorilor cheie – guvern, autorități locale, voluntari, servicii sociale și de sănătate – pentru întărirea colaborării și consolidarea parteneriatelor inter-agenții în vederea elaborării unui răspuns integrat și corespunzător cu problema violenței bazate pe gen;
  • Sesiuni de împuternicire prin auto-apărare (Empowerment self-defense) pentru persoanele în risc, susținute de traineri certificați;
  • Activități de sensibilizare destinate refugiaților și comunităților lor, cu scopul de a preveni și combate violența bazată pe gen

„Este adevărat că violența bazată pe gen reprezintă un risc major pentru femeile și fetele refugiate, care sunt vulnerabile în fața mai multor forme de abuz și exploatare, inclusiv violența sexuală și de gen, atunci când se află în deplasare sau în căutarea unui adăpost sigur. În aceste situații, accesul la servicii de răspuns adecvate și la sprijin multisectorial este esențial pentru a asigura protecția și securitatea acestor femei și fete și pentru a le oferi un mediu în care să se poată simți în siguranța. Fundația Sensiblu, alături de UNHCR, continuă și în acest an să răspundă nevoilor refugiatelor afectate de violența bazată pe gen, oferindu-le acces la informații și metode prin care se pot proteja, la o comunitate în care se pot simți protejate și la servicii specializate.” – Cristina Horia, Președintă a Fundației Sensiblu

Activitățile vizează refugiații, lucrătorii umanitari, profesioniștii din serviciile publice și sociale, serviciile de sănătate, agențiile sociale și comunitățile acestora.

Serviciile sunt furnizate de specialiști în domeniul violenței de gen în limbile română, ucraineană, rusă și engleză.

Contacte centre:

București/Vâlcea | Бухарест/ Вилча

0040787541854 – Fundația Sensiblu București / RomExpo | Фонд Сенсіблу Бухарест/ Центр РомЕкспо

Suceava | Сучава

0040711964164 – Fundația Sensiblu Suceava | Фонд Сенсіблу Сучава

Constanța | Констанца

0040711948762 – Fundația Sensiblu Constanța | Фонд Сенсіблу Констанца

Materiale de informare pentru refugiați

Brosura